Dziś otrzymaliśmy niezwykle podziękowania za przesłanie katalogu „TREASURE HOUSES OF POLISH ACADEMIC HERITAGE”. W zbiorach polskich muzeów uczelnianych

znajduje się wiele obiektów pochodzących z Wielkiej Brytanii. Warto również podkreślić, iż w 2020 roku Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało spektakularną kolekcję dr Janusza Fiszera. Kolekcja Muzeum UW została powiększona m.in. o bezcenne archiwalia, w tym o korespondencje monarchów europejskich (m.in. Elżbiety I, królowej Wiktorii, Jerzego VI, Elżbiety II), dokumenty sygnowane przez osoby mające wpływ na historię XX w. (Winston Churchill). Wśród przekazanych zabytków znalazła się także kolekcja kartograficzna z historycznymi mapami ówczesnych kolonii Imperium Brytyjskiego.
*****
Today we have received exceptional thanks for sending the catalog “TREASURE HOUSES OF POLISH ACADEMIC HERITAGE”. The collections of Polish university museums include many objects from Great Britain. Moreover, in 2020, the University of Warsaw Museum became the owner of a priceless collection, meticulously amassed by one of its employees – Janusz Fiszer, PhD. The Collections include previously unpublished museum items of unquestionable epistemic as well as artistic value, e.g. priceless archives, including, correspondence of European monarchs (such as Queen Victoria, Edward VIII, George VI, Your Majesty Elizabeth II). The collection also includes documents signed by people who had an impact on twentieth-century history (e.g. Winston Churchill). The antiquities include a cartographic collection with historical maps of colonies of the British Empire.