Polskie muzea oraz placówki naukowe posiadają jedne z najliczniejszych i najbardziej różnorodnych zbiorów przyrodniczych w świecie.

Instytucje te niejednokrotnie gromadzą wielomilionowe kolekcje mające już ponad 200-letnią historię. Najczęściej zostały one utworzone przez wybitne osobowości funkcjonujące w świecie nauki i kultury. Niestety, dziedzictwo to, w przeważającej mierze, nie jest znane szerszemu gronu odbiorców. Stąd jego rola i znaczenie dla polskiego, a także światowego dziedzictwa naukowego oraz kulturowego są niedoceniane lub całkowicie pomijane. W związku z tym, wśród naukowców i muzealników przyrodniczych, zrodziła się potrzeba wspólnej pracy na rzecz szukania źródeł i sposobów finansowania kolekcji, konserwacji, pozyskiwania i udostępniania tych spektakularnych skarbów polskiego dziedzictwa narodowego. Wieloletnie doświadczenia oraz wzajemne kontakty umożliwiły stworzenie płaszczyzny wymiany informacji, a także podstawy do przygotowania wspólnych projektów oraz opracowań dokumentacji w zakresie muzealnictwa przyrodniczego.

Pierwsza konferencja poświęcona zbiorom przyrodniczym zdeponowanym w jednostkach Polskiej Akademii Nauk, uniwersytetach oraz muzeach podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się w Krakowie w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN 7-8 września 2023. Jej temat bezpośrednio nawiązywał do roli placówek posiadających zbiory muzealne o charakterze przyrodniczym i brzmiał „Naukowe kolekcje przyrodnicze – obieg informacji, systemy bazodanowe oraz historia. Najważniejsze eksponaty/kolekcje”. Uczestnicy zaprezentowali zbiory naukowe znajdujące się w ich jednostkach wykorzystywane zarówno do badań jak i edukacji przyrodniczej. Kolejne wystąpienia były wstępem do dyskusji, podczas których goście wymieniali się wzajemnymi doświadczeniami funkcjonowania kolekcji naukowych, sposobami ich katalogowania, organizacji procedur udostępniania oraz pozyskiwania wsparcia finansowego. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Muzeum Przyrodniczego i Działu Zbiorów Naukowych ISEZ PAN, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Instytutu Paleobiologii PAN, Instytutu Botaniki PAN, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, Zbiorów Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

W dniach 22-23 lutego 2024 w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem odbyła się kolejna konferencja pt. Kolekcje naukowe w muzeach przyrodniczych jako materiał dowodowy w naukowych „śledztwach – poszukiwanie Yeti”, w której wzięli udział przedstawiciele Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego (gospodarz), Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, Muzeum Przyrodniczego i Działu Zbiorów Naukowych ISEZ PAN, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oraz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Obecny był również Prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych i jednocześnie Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz., który przedstawił możliwości wsparcia ze strony Stowarzyszenia w zakresie ochrony zbiorów zdeponowanych w polskich placówkach naukowych i muzealnych, a także upowszechniania wiedzy na temat naszego dziedzictwa przyrodniczego. Prace związane z procedurami ochrony i udostępniania kolekcji, w tym działalność edukacyjna
i popularnonaukowa wymagają niezwykle wysokiego poziomu zaangażowania placówek, w których posiadaniu znajdują się kolekcje przyrodnicze. Celem konferencji, której temat nawiązywał do tytułu zaprezentowanej w zakopiańskim muzeum wystawy „Tatrzańskie Yeti”, była dyskusja dotycząca znaczenia zbiorów muzealnych i kolekcji naukowych w badaniach faunistycznych, ekologicznych i systematycznych. Omawiano również strategie budowania zbiorów muzealnych oraz upowszechniania wiedzy o ich zasobach. Podczas obrad szukano najlepszych możliwych rozwiązań mających na celu zabezpieczenie zbiorów poprzez odpowiednie zarządzanie kolekcjami. Dyskutowano również nad możliwymi źródłami pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych do rozbudowy, konserwacji, opracowania i udostępniania zasobów  polskich kolekcji przyrodniczych.