Dnia 25 września 2019 roku w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego odbył się kolejny wykład z cyklu DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI. Wykład pt. „Kolekcje zoologiczne – zaginione skarby polskiego dziedzictwa

kulturowego i historycznego” wygłosił prof. Dariusz Iwan

Prof. dr hab. Dariusz Iwan od 1988 roku pracuje w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2014 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk biologicznych. Jego praca naukowo-badawcza obejmuje następujące tematy: (1) Zróżnicowanie fauny Polski – chrząszcze z nadrodziny Tenebrionoidea. (2) Filogeneza, klasyfikacja i zoogeografia chrząszczy z rodziny Tenebrionidae, (3) Przystosowanie owadów do życia w warunkach pustynnych. Opublikował ponad 100 oryginalnych prac naukowych w języku angielskim, w tym 6 opracowań monograficznych. Opisał ponad 170 nowych dla nauki gatunków i 25 rodzajów chrząszczy. Od 1991 roku jest kierownikiem Muzeum Zoologicznego w MIZ PAN, w którym zdeponowanych jest blisko 7 mln okazów zwierząt, w tym okazy pochodzące ze zbiorów Gabinetu Zoologicznego z przełomu XVIII i XIX wieku.

Dodaj komentarz