Dnia 25 września 2019 roku Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych zapraszają na wykład z cyklu DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI.

Wykład pt. „Kolekcje zoologiczne – zaginione skarby polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego”

wygłosi prof. Dariusz Iwan

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.
Ekspozycja muzealna będzie tego dnia otwarta do godziny 19:00

Prof. dr hab. Dariusz Iwan od 1988 roku pracuje w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2014 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk biologicznych. Jego praca naukowo-badawcza obejmuje następujące tematy: (1) Zróżnicowanie fauny Polski – chrząszcze z nadrodziny Tenebrionoidea. (2) Filogeneza, klasyfikacja i zoogeografia chrząszczy z rodziny Tenebrionidae, (3) Przystosowanie owadów do życia w warunkach pustynnych. Opublikował ponad 100 oryginalnych prac naukowych w języku angielskim, w tym 6 opracowań monograficznych. Opisał ponad 170 nowych dla nauki gatunków i 25 rodzajów chrząszczy. Odkrył i opisał występowanie zjawiska jajożyworodności u chrząszczy należących do podplemienia Platynotina. Obecnie prowadzi badania z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej związane z budową układu oddechowego chrząszczy apterycznych występujących w środowiskach pustynnych oraz chrząszczy wyspecjalizowanych do lotu. Od 1991 roku jest kierownikiem Muzeum Zoologicznego w MIZ PAN, w którym zdeponowanych jest blisko 7 mln okazów zwierząt, w tym okazy pochodzące ze zbiorów Gabinetu Zoologicznego z przełomu XVIII i XIX wieku. Opublikował 14 opracowań i oryginalnych prac naukowych (w tym 4 monografie) dotyczących muzealnictwa przyrodniczego i historii zoologii. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie oraz członkiem Rady Naukowej MIZ PAN w Warszawie. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Annales Zoologici”, w którym ukazują się prace o profilu taksonomicznym oraz „Memorabilia Zoologica” związanego z tematyką dotyczącą historii zoologii.

Dodaj komentarz