[singlepic id=570 w=260 h=220 float=left]

Po raz pierwszy w historii organizacji corocznej ogólnopolskiej konferencji Młodzi w Paleontologii zagości ona na Uniwersytecie Opolskim. Komitet Organizacyjny tworzą doktoranci Wydziału Przyrodniczo-Technicznego na kierunku Biologia, wspierani przez Europejskie Centrum Paleontologii UO. Przedsięwzięcie to zostało objęte patronatem Rektora Uniwersytetu Opolskiego, Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego oraz honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola. Podczas Konferencji, młodzi naukowcy (głównie doktoranci z całej Polski), będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich badań w formie referatu lub posteru, nawiązania współpracy oraz wysłuchania ciekawych prezentacji zaproszonych gości.
 
W tym roku gościnne referaty wygłoszą: dr Kamilla Pawłowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Zbigniew Remin z Uniwersytetu Warszawskiego, oraz dr John W.M. Jagt z Muzeum Historii Naturalnej w Maastricht. Przygotowane są również warsztaty dotyczące poprawnej metodologii badań naukowych, które poprowadzi dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO oraz wycieczka terenowa do kamieniołomu Odra w Opolu, prowadzona przez prof. UO, dr hab. Elene Yazykovą.
 
Ogólnopolska konferencja odbędzie się 18-19 listopada br. w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wysłuchania referatów oraz zwiedzania wystawy paleontologicznej w Muzeum UO.

Dodaj komentarz