[singlepic id=660 w=360 h=300 float=left]

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych przy wsparciu Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Tożsamość i dziedzictwo. Muzea Uczelniane”. Celem konferencji jest między innymi omówienie roli muzeów uczelnianych, problematyki ich działalności, możliwości i sposobów popularyzacji zbiorów, a także określenie zadań tej grupy muzealnej.

 
Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień w następujących obszarach tematycznych:
 
I. Dziedzictwo i tożsamość
 
– Znaczenie muzeum uczelnianego dla społeczności akademickiej
– Muzeum akademickie w historycznym budynku
– Dziedzictwo akademickie a kultura miasta i społeczność lokalna
– Absolwenci a muzeum (dziedzictwo akademickie) – wzajemne relacje i korzyści z nich płynące. Muzeum jako łącznik z absolwentami – potencjalnym sponsorem
 
II. Praktyki muzealne (dobre przykłady)
 
– Administrowanie kolekcją
– Polityka gromadzenia zbiorów
– Uregulowania prawne muzeów uczelnianych; kolizja przepisów
– Promocja muzeów akademickich
 
III. Popularyzacja dziedzictwa akademickiego
 
– Rola wystaw w popularyzacji dziedzictwa akademickiego
– Kadra akademicka jako zaplecze dla działań muzealnych
– Rada Muzealna jako lobby muzealne
 
IV. In posterum
 
– Jak budować prestiż muzeum uczelnianego?
– Muzeum uczelniane jako narzędzie komunikacji (w nawiązaniu do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i porozumieniu o współpracy uczelni polskich)
– Edukacja w zakresie dziedzictwa akademickiego w ramach studiów wyższych jako rodzaj standardu do przyjęcia przez polskie uczelnie wyższe
 

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów. Zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko, tytuł naukowy, nazwę instytucji, temat, krótki abstrakt wystąpienia (750 znaków ze spacjami), prosimy nadsyłać do końca lipca br. drogą elektroniczną (formularz w załączeniu) na adres: collegiummaius.promocja@uj.edu.pl

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszonych tematów wystąpień.
 
Informacji związanych z konferencją udzielają: Joanna Ślaga – joanna.slaga@uj.edu.pl; Katarzyna Zięba – katarzynaa.zieba@uj.edu.pl
 

Formularz

Dodaj komentarz