Muzeum Okręgowe w Toruniu przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów tworzy stałą platformę dyskursu i wymiany wiedzy, doświadczeń w zakresie

funkcjonowania i zarządzania muzeami oraz opieki nad dziedzictwem historycznym, technicznym, naukowym i artystycznym. W sposób szczególny chcielibyśmy zwrócić uwagę na społeczną rolę instytucji muzealnych – stąd tytułowe relacje i narracje. Począwszy od 2022 roku, w cyklu dwuletnim, odbywać się będą konferencje naukowe, które w naszym zamierzeniu mają być rozbudowaną przestrzenią dyskusji i debat. Ich efekty publikowane będą w materiałach pokonfencyjnych (w latach nieparzystych, pomiędzy konferencjami). W ramach pierwszej edycji konferencji, która odbędzie się w dn. 20-22 kwietnia 2022 r., zaprezentowane zostanie niemal czterdzieści (program konferencji) wystąpień w ramach dwóch głównych grup tematycznych: narracji – związanej ze sposobami budowania przez muzea wypowiedzi i opowieści, w szczególności poprzez wystawy czy działania edukacyjne, a także podjęcie dyskursu o roli, formie i zakresie aktywności cyfrowej muzeów; relacji – zarówno w stosunku do publiczności muzealnej, jak i do przestrzeni, otoczenia gospodarczego i środowiska, w jakim funkcjonują muzealnicy. W sposób szczególny pragniemy rozmawiać o zagadnieniach odpowiedzialności społecznej muzeów, muzeum rozszerzonego (the Extended Museum), muzeum przedsiębiorczego oraz ekomuzeum.

Konferencja Nowoczesne muzeum – relacje i narracje została objęta patronatem honorowym: Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz auspicjami: Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Forum Edukatorów Muzealnych.

Termin: 20.04 – 22.04.2022 r.
Miejsce: Ratusz Staromiejski w Toruniu

Program konferencji