Konferencja „O naukowości muzeów” – call for papers
Miejsce: online oraz Muzeum Sztuki w Łodzi
Termin przysyłania abstraktów: 29 sierpnia 2021 r.
W dniach 3-4 grudnia 2021 odbędzie się międzynarodowa konferencja organizowana przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Podczas spotkania zostanie podjęta próba przyjrzenia się szeroko pojętej aktywności i produkcji badawczo-dyskursywnej (badaniom nad kolekcją i kulturą artystyczną, działalności wystawienniczej) w obrębie instytucji muzealnych, jako formom działalności naukowej.
Konferencja będzie okazją do pochylenia się nad zagadnieniem muzeów jako miejsc wytwarzania wiedzy i do rozważenia, czym różnią się one w tym zakresie od uniwersytetów. Kluczowe będzie postawienie pytania o status wiedzy w muzeach sztuki i o to, czy ma ona charakter wiedzy eksperckiej. Jak sytuowane są projekty wystawiennicze w obszarze nauki? Czy są one dyskryminowane ze względu na swój czasowy charakter? A może wręcz przeciwnie, uzupełniają ważną lukę w tradycyjnym podejściu do popularyzowania badań? Organizatorów wydarzenia interesuje, jak tego rodzaju projekty są implementowane w instytucjach w Polsce i innych krajach. Konferencja umożliwi skonfrontowanie różnych perspektyw i interpretacji naukowości działań podejmowanych w ośrodkach muzealnych. Kluczowa w tym kontekście wydaje się również konieczność rozpoznania muzealnej działalności badawczej przez system formalno-prawny – przede wszystkim poprzez analizę ograniczeń istniejących w obecnych przepisach, jak i porównania ich z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach.
Konferencja będzie również okazją do refleksji nad poszukiwaniem optymalnego modelu funkcjonowania muzeum jako instytucji uprawiającej naukę i wykorzystującej jej efekty wobec systemu organizacji nauki, konstruowanego w Polsce po roku 1989. Podczas obraz zaprezentowana zostanie tegoroczna edycja czasopisma „Muzealnictwo” (muzealnictwo.com), na którego łamach poruszane są zagadnienia związane z działalnością naukową muzeów.
Organizatorzy zapraszają do nadsyłania propozycji wystąpień (maksymalnie strona A4) wraz z biogramem autorki/autora na adres: cm@msl.org.pl do 29 sierpnia 2021 r.