WYSTAWA
KONSTANTY SYLWIN JAKIMOWICZ „Ze szkicownika architekta”
Wernisaż wystawy – 5 marca 2018 r. godz. 12.
Muzeum Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 24

Konstanty Sylwin Jakimowicz urodził się 17 lutego 1879 r. w Warszawie. W 1898 r. rozpoczął studia na Wydziale Architektury w Warszawskim Instytucie Politechnicznym im. cara Mikołaja II. Dyplom architekta uzyskał na Politechnice w Karlsruhe (1906) i w Instytucie Inżynierów Cywilnych w Petersburgu (1908-1909). W latach 1909-1912 Konstanty S. Jakimowicz zrealizował szereg prac jako architekt drogi żelaznej Herby-Kielce. W latach dwudziestych brał udział w ważniejszych konkursach architektonicznych, m.in. na Świątynię Opatrzności Bożej, czy gmach Ministerstwa Robót Publicznych. Spośród jego realizacji należy wymienić: Dom Księży Emerytów w Warszawie przy ul. Ratuszowej (1926), Dom Akademiczek przy ul. Górnośląskiej (1927). Ważną część twórczości Konstantego S. Jakimowicza stanowią budowle sakralne, wśród nich m.in.: kaplica „Przytulisko” przy ul. Wilczej w Warszawie (1913), kościół w Jazgarzewie (1927-29), konkatedra Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku (1929-30), kościół pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Tamka (1931-1932), krypta Henryka Sienkiewicza w Katedrze św. Jana w Warszawie.

Konstanty S. Jakimowicz jest także autorem wielu obiektów użyteczności publicznej: gmachy szkolne przy ul. Otwockiej (1925) i Syreny, szkoła na Kamionku, dom parafialny przy ul. Mokotowskiej 13 (obecnie Teatr Współczesny w Warszawie – 1937), Dom Akcji Katolickiej „Roma”(obecnie Teatr Muzyczny Roma – 1953).

Architekt pełnił liczne funkcje zawodowe i społeczne. Był m.in. prezesem Koła Architektów w Warszawie, I Naczelnikiem Wydziału Budowy i Odbudowy M.S.W. (1918). W okresie okupacji (1940–1944) pracował w Wydziale Budownictwa Zarządu m. Warszawy, po wojnie w Biurze Odbudowy Stolicy. Został architektem diecezjalnym i członkiem Rady Prymasowskiej Odbudowy Kościołów Warszawy, powołanej 24 kwietnia 1947 r. przez Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda.

Konstanty Sylwin Jakimowicz zmarł 3 lipca 1960 roku.
Wśród eksponatów prezentowanych na wystawie zobaczyć można m.in.: dokumenty, dyplomy, fotografie rodzinne, projekty, czasopisma. Cenną pamiątką na ekspozycji jest zachowany w zbiorach rodzinnych architekta „Szkicownik”, zawierający ponad 170 rysunków różnych postaci.
Więcej: www.muzeumpw.com.pl

Wystawa będzie prezentowana dniach 5 marca – 30 maja 2018 r.

 

Dodaj komentarz