Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata zaprasza na promocję „Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego

pod redakcją prof. Jerzego Malinowskiego. Spotkanie poprowadzi prof. Elżbieta Wichrowska.

Promocja odbędzie się 22 września 2021 roku o godz. 17.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, siedzibie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.