Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata zapraszają za promocję „Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego”

pod redakcją prof. Jerzego Malinowskiego.
Promocja czwartego tomu pt. „Warsztat malarski Henryka Siemiradzkiego” pod redakcją dr Dominiki Sarkowicz odbędzie się 10 maja 2023 roku, godz. 17.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 32.