Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny

Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie z dr. Mariuszem Patelskim, pracownikiem naukowym Instytutu Historii UO, historykiem, badaczem dziejów najnowszych.

Dr Patelski wygłosi wykład pt. „Królewska Akademia Rolnicza w Prószkowie. Wykładowcy i studenci”.

Spotkanie odbędzie się 2 marca (poniedziałek) 2020 r.,
o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11.

***

Dr Mariusz Patelski, historyk, absolwent WSP w Opolu (1991 r.). Od 1993 r. pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Autor książek: Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski. Żołnierz i dyplomata; Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980-1990; Protesty czerwcowe 1976 r. w województwie opolskim; „Czujni strażnicy demokracji” ludowej. Urząd cenzury w województwie opolskim 1950-1990; Redaktor pamiętników gen. Tadeusza Rozwadowskiego Wspomnienia Wielkiej Wojny. W swoim dorobku posiada liczne artykuły naukowe, publikowane m.in. w paryskich „Zeszytach Historycznych”, „Dziejach Najnowszych”, „Sobótce”, „Studiach Śląskich” i w „Arcanach”.

Dodaj komentarz