Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki oraz Związek Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa –

Okręg Opole zapraszają na wernisaż wystawy „Ludzie losy” – wystawa malarstwa i grafiki

Większość artystów uczestniczących w wystawie, to członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa Opole. Artyści spotykają się na plenerach malarskich w Polsce i za granicą, uczestniczą w wystawach, wymieniają doświadczenia. Do udziału w  wystawie zaprosili również zagranicznych przyjaciół, poznanych podczas plenerów międzynarodowych. Uczestnicy wystawy tworzą w zróżnicowanych konwencjach. Motywacją do udziału w wystawie „Ludzkie losy” stała się potrzeba artystycznego komentarza na jakże aktualny w obecnej sytuacji temat ludzkiej egzystencji. Wystawa porusza uniwersalne dylematy, postawy i uczucia, skłania do refleksji nad ludzką egzystencją.

Artysta notuje rzeczywistość, ale także ją komentuje. Jego wrażliwość odpowiada na kontrowersyjne zdarzenia, które go bulwersują, na które jego wyobraźnia, ideały, marzenia mają znikomy wpływ. A jednak warto podejmować dialog z tym, co się dzieje wokół nas, podejmować trudne wyzwania, bo ktoś je musi podejmować.
Kto, jak nie artysta, człowiek o ponadprzeciętnej wrażliwości na kreującą ludzkie losy rzeczywistość.

Anna Maria Rogowska

Uczestnicy wystawy:

Piotr Bomersbach, Zbigniew Bomersbach, Joanna Dubiel-Stonoga, Andrey Fedoseenko, Radosław Kuźmiński, Anna Łuczyńska, Natalia Nosova, Jadwiga Pechaty, Irena Podolak, Anna Maria Rogowska Urszula Serafin-Noga, Nadia Siemek, Ludmiła Małgorzata Sobolewska, Małgorzata Wojdyło

Otwarcie wystawy odbędzie się 26 października o godz. 17.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika