Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zostało wyróżnione w Konkursie Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Podlaski

– „Podlaski Laur Muzealny 2020”.

Muzeum otrzymało nagrody w dwóch kategoriach. W kategorii wystawienniczej za wystawę plenerową „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku”. Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych było współorganizatorem projektu. Druga nagroda przypadła Muzeum za wydarzenie pozawystawiennicze „Aula Nobilium Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku czyli dawny pokój królewski w Pałacu Branickich w Białymstoku”.