Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 30 marca 2020 roku wydał Zarządzenie o utworzeniu w strukturze Uczelni muzeum w organizacji

„DROGA DO WOLNOŚCI – MUZEUM im. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA”.
Podstawą do utworzenia muzeum są zbiory zgromadzone w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie. Instytucja ta od lat zajmuje się bowiem dokumentowaniem przymusowych migracji Polaków, w tym głównie losami polskich zesłańców do Związku Sowieckiego.
Fot.: ze zbiorów CDZWiP UP