Muzeum Politechniki Łódzkiej w Łodzi zaprasza na wystawę: “Nigdy nie szedłem po linii najmniejszego oporu. Profesor Osman Achmatowicz w 35. rocznicę śmierci

i 75. rocznicę wyboru na rektora Politechniki Łódzkiej”.

Wystawa poświęcona jest wybitnemu uczonemu, twórcy chemii alkaloidów, drugiemu rektorowi Politechniki Łódzkiej, inicjatorowi powstania Wydziału Chemii Spożywczej PŁ, który z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem współtworzył fundamenty organizacyjne i materialne Politechniki Łódzkiej. Profesor Osman Achmatowicz był pierwszym kierownikiem Katedry Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej (1945-1953), kierownikiem Zakładu Syntezy Organicznej PAN (1953-1956), podsekretarzem stanu w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego (1953-1960) i dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Londynie (1964-1969) oraz członkiem wielu organizacji naukowych. W 1960 roku Profesor Osman Achmatowicz został uhonorowany godnością i tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

Wystawa prezentowana w budynku A19 Wydziału Mechanicznego, w holu na I piętrze, czynna będzie do 31 stycznia 2024 roku. Wstęp wolny.

Nigdy nie szedłem po linii najmniejszego oporu – wystawa PDF