1. Wystawa fotograficzna Muzeum Politechniki Łódzkiej w Łodzi pt. „Zatrzymane w kadrze. Pierwsze pracownie i laboratoria Politechniki Łódzkiej” prezentuje archiwalne fotografie

najstarszych laboratoriów, hal technologicznych, pracowni chemicznych, audytoriów, czytelni i kreślarni politechnicznych. Fotografie pochodzące z lat 1948-1960 zostały uzupełnione – w formie komentarza – fragmentami wspomnień osób, które swoją pracę zawodową i życie związały z Politechniką Łódzką.

2. W związku z przypadającą w 2022 roku 140. rocznicą urodzin prof. Stanisława Kiełbasińskiego Muzeum Politechniki Łódzkiej w Łodzi przygotowało wystawę czasową pt. „Stanisław Kiełbasiński. Wybitny uczony i niezwykły człowiek – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” prezentującą życie i działalność naukową uczonego, profesora i współorganizatora Politechniki Łódzkiej, który za pomoc udzieloną w czasie II wojny światowej ludności pochodzenia żydowskiego odznaczony został medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.