Muzeum SGGW zaprasza na sympozjum „Władysław Grabski w służbie Niepodległej”

Muzeum SGGW zaprasza na sympozjum organizowane w stulecie odzyskania niepodległości i 80. rocznicę śmierci Władysława Grabskiego. Wydarzenie odbędzie się w piątek 23 marca 2018, o godzinie 10:00 w Muzeum SGGW, Biblioteka Główna SGGW, ul. Nowoursynowska 161, wejście C, I piętro.

Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Program sympozjum:
– Powitanie gości

– Otwarcie sympozjum przez Rektora SGGW prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego

– Wystąpienie prof. dr hab. Mariana M. Drozdowskiego, biografa Władysława Grabskiego, profesora Instytutu Historii PAN „Wkład Władysława Grabskiego do polskiej kultury gospodarczej i politycznej”

– Wystąpienie prof. dr hab. Tomasza Boreckiego, Rektora SGGW w latach 2002-2008, dyrektora międzyuczelnianego Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha „Władysław Grabski jako orędownik przemian polskiej wsi”

– Dyskusja

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane materiały archiwalne ze zbiorów Archiwum Akt Nowych i Narodowego Archiwum Cyfrowego, przybliżające sylwetkę Władysława Grabskiego. Dzięki uprzejmości Narodowego Banku Polskiego możliwe będzie zapoznanie się z wzorami polskich banknotów, wyemitowanych w 1924 roku w związku z reformą walutową Grabskiego.

Odtworzony zostanie również film dokumentalny z 1923 roku z zasobów Filmoteki Narodowej-Instytutu Audiowizualnego. Film zawiera unikatowe zdjęcia z pobytu głowy państwa, członków Rządu, m.in. Władysława Grabskiego oraz przedstawicieli Sejmu i Senatu w Gdyni.

Sympozjum zakończy uroczyste złożenie kwiatów pod obeliskiem Władysława Grabskiego przed gmachem Biblioteki Głównej.

Władysław Grabski (1874 – 1938), polityk, mąż stanu, uczony, ekonomista, Rektor SGGW w latach 1926 – 1928. Był twórcą niepodległej Rzeczypospolitej, dwukrotnym premierem, ministrem skarbu, autorem reformy walutowej i ojcem złotego. Inicjator powstania Instytutu Socjologii Wsi, utworzonego w 1936 roku na Wydziale Rolniczym SGGW. Stworzył w nauce polskiej nową dyscyplinę-socjologię wsi.

1 marca br. minęła 80. rocznica śmierci tego jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku.

 

Dodaj komentarz