W piątek, 28 października 2022 roku w Muzeum SGGW uroczyście zainaugurowano wystawę pt. „Żywioły w lasach”, zorganizowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach projektu

edukacyjnego „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”.

Wystawę otworzył Prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Kazimierz Tomala. W wernisażu uczestniczyli członkowie społeczności akademickiej, zwłaszcza ci naukowo i zawodowo związani z leśnictwem oraz rozwojem nauk leśnych.

Wystawa prezentuje 29 prac fotograficznych, które zostały wyróżnione i nagrodzone w ogólnopolskim konkursie. Fotografie przybliżają piękno i walory przyrodnicze „zielonych płuc” Polski – lasów, harmonię Matki-Ziemi oraz wielką i niszczycielską siłę żywiołów, nawiedzających środowiska leśne.

Poszczególne realizacje wskazują także na rozliczne niebezpieczeństwa związane z występowaniem kataklizmów spowodowanych nieobliczalnymi siłami natury oraz zaburzeniami równowagi występującymi w ekosystemie. Powstałymi na skutek różnych czynników, w tym także działalności człowieka i jego prób przekształceń biosfery.

W szeregu zaprezentowanych prac można wyróżnić wielobarwne ujęcia, jak i czarno-białe kadry, na których widoczne są, heroiczne niekiedy, zmagania ludzi w celu uratowania dziedzictwa naturalnego, w momentach występowania największych kryzysów takich jak pożary, powodzie, wichury.

Wystawa, oprócz typowych wartości estetyczno-artystycznych, skłania do refleksji nad możliwościami zapobiegania zagrożeniom oraz rolą człowieka w ochronie przyrody.

Wystawę można oglądać w Muzeum SGGW w terminie 31.10.2022 – 02.12.2022 r., w godzinach 9.00 – 16.00, budynek Biblioteki Głównej, wejście C, I piętro.

Zapraszamy serdecznie!