W dniu 29 stycznia 2020 roku dokonaliśmy inauguracji kolejnej serii wykładów w ramach cyklu “Dziedzictwo akademickie i historia nauki”.

Wykład pt. “Muzeum to nie tylko wystawa” wygłosił prof. Jerzy Nadolski. Pan Profesor w swoim wystąpieniu przedstawił historię Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego ze szczególnym naciskiem na badania naukowe prowadzone od czasu przedwojennego powołania Muzeum, aż do czasów współczesnych. Ponadto zaprezentował warsztat muzealnika przyrodniczego omawiając zarówno proces tworzenia eksponatu – czyli jego preparowania, jak i specyfikę ekspozycji przyrodniczej porównując ją do form prezentacji wykorzystywanych przy okazji wystaw nieprzyrodniczych. Ukazał również istotny i specyficzny aspekt magazynowania i przechowywania muzealiów przyrodniczych oraz działalność popularyzatorską realizowaną przez Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego.

Dodaj komentarz