Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zostało docenione przez organizatorów Konkursu “Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. Przewodnik po Kampusie Głównym UW, będący częścią pakietu edukacyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących zajął III miejsce w kategorii “najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2018 r.”
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” będzie miała miejsce 30 września 2019 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.
Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne- Wierzba” ma na celu pobudzenie pracy muzeów poprzez wyłonienie najlepszych placówek muzealnych i wyróżnienie oraz nagrodzenie najciekawszych zdarzeń przez nie opracowanych i realizowanych, promocję muzeów oraz Województwa Mazowieckiego.

 

 

Dodaj komentarz