Zapraszamy do lektury tekstu autorstwa prof. dr. hab. inż. Marcina Chrzanowskiego, Rektora Politechniki Krakowskiej w latach 2002-2005, pt. Na styku dwu kultur, który ukazał się w czasopiśmie „PAUza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności” (nr 437 z 20 września 2018). Artykuł porusza problematykę interdyscyplinarnego podejścia do nauki i odwołuje się do zorganizowanej na jesieni 2017 roku w Krakowie konferencji naukowej Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Tekst można przeczytać lub pobrać na stronie czasopisma.

Dodaj komentarz