W maju Muzeum KUL zostało laureatem nagrody STRZAŁY 2018 w plebiscycie lubelskiej Gazety Wyborczej na najważniejsze wydarzenie kulturalne 2018 r. Nagrodzona została wystawa “Praktyczne piękno. KUL według Marii Chomentowskiej” zaś Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu

Medycznego w Białymstoku zostało nagrodzone przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Podlaski. Muzeum uhonorowano nagrodą w

kategorii WYSTAWA w konkursie na “Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 2018 w województwie podlaskim”. Zwycięska wystawa to “Spacer w przeszłość Pałacu Branickich w Białymstoku “.

Fotografie: Muzeum KUL oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB

Dodaj komentarz