“Varia” Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, uczciły stulecie Wiktorii 1920.

W ramach zadania pt. “Nasze Działo. Legia Akademicka na drodze do niepodległości” stworzono aplikację multimedialną. Aplikacja ukazuje udział społeczności Uniwersytetu Warszawskiego w wydarzeniach lat 1918-1924 oraz historię działa-pomnika odrestaurowanego w 2020 roku, a upamiętniającego akademików walczących o niepodległość w latach 1918-1921.

Projekt „Nasze Działo. Legia Akademicka na drodze do niepodległości” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Organizator: „Varia” Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Patronat honorowy: JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Partnerzy: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, Biuro Promocji Uniwersytetu Warszawskiego