[singlepic id=321 w=320 h=240 float=left]

„Pamiętne dnie!…Niby owa wiosna mickiewiczowska, w nadzieje brzemienna, zbliżała się ku nam jesień, niosąc w zanadrzu zagadkowe, jak w mgle jesiennej niewyraźnie zarysowane, ale, bądź co bądź, nowe życie(…) Przez długie lata będą dziejopisowie kreślić historię tych chwil i dni”.
 
Sierpień 1915 r.
 
Z “Kalendarzyka polityczno-historycznego Miasta Stołecznego Warszawy na 1916 r.”
 
I Wojna Światowa dała Polakom realną szansę na wolność, ożywiła nadzieję na zjednoczenie kraju i odbudowę państwa. Zniszczenia wojenne nie oszczędziły przemysłu, komunikacji, rolnictwa i innych dziedzin gospodarki. Niemcy, którzy w trakcie działań wojennych w 1915 r. zajęli Warszawę, zezwolili na ponowne otwarcie dwóch najważniejszych uczelni warszawskich: Politechniki i Uniwersytetu. Przed polską nauką otwierały się nowe perspektywy. Wkraczająca w niepodległość Polska miała 5 uniwersytetów /Warszawa, Kraków, Poznań, Lwów, Wilno/, 2 Politechniki /Warszawska i Lwowska/ oraz Akademię Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, Akademię Górniczą w Krakowie, Instytut Agronomiczny i kilka uczelni prywatnych.
 
Rok 1915, pomimo toczącej się wojny, cechował się na ziemiach polskich dużą aktywnością na płaszczyźnie kultury. Przykładem może być kinematografia. U schyłku wojny stało się jasne, że kino może być nowym impulsem dla kultury, poetów, pisarzy, malarzy. Wyświetlono nowe filmy /Karpaccy górale, Szpieg, Wyklęta córka, Zaczarowane koło, Żona/. Stefan Żeromski wygłosił odczyt „Literatura a życie polskie” zaś Włodzimierz Perzyński napisał książkę pt. ”Idylle wojenne i pokojowe troski”.Stan trwającej wojny rodził liczne utrudnienia codziennego funkcjonowania ludności. Rekwizycje i głód stały się rzeczywistością. Rok 1915 obfitował w protesty społeczne, strajki: piekarzy warszawskich, tramwajarzy, stróżów miejskich, artystów, pracowników miejskich filtrów, wodociągów, służb szpitalnych etc.
 
W końcowej fazie I Wojny Światowej oraz po jej zakończeniu ukształtowały się ośrodki władzy polskiej o zasięgu lokalnym i aspiracjach ogólnonarodowych. W Warszawie funkcjonowała Rada Regencyjna, w Krakowie ukonstytuowała się Polska Komisja Likwidacyjna, w Poznaniu wyłoniona została Naczelna Rada Ludowa, a 7 listopada 1918 r. w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej.
 
Wystawa w Muzeum Politechniki Warszawskiej jest próbą uchwycenia atmosfery epoki odzyskiwania niepodległości przez Polskę i tłem do bardziej szczegółowego przedstawienia tego tematu z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Na wystawie prezentowane są m.in. dokumenty, fotografie, mapy, czasopisma, medale, dyplomy, publikacje, listy gratulacyjne. Eksponaty pochodzą ze zbiorów prof. Mirosława Nadera, dr. Zbigniewa Dunin-Wilczyńskiego, Biblioteki Głównej PW, Muzeum Politechniki Warszawskiej.
 
Wernisaż wystawy odbędzie się 4 maja 2015 r. o godz. 12 w Gmachu Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 24. Wystawa będzie prezentowana od 04.05.2015 do 15.06.2015 w godz. 8:30-15:30.

 

Więcej: www.muzeumpw.com.pl
 
[singlepic id=319 w=280 h=220 float=center]

Dodaj komentarz