Wydział Przyrodniczo -Techniczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na wykład multimedialny „Życie na krawędzi.

Największe katastrofy ekologiczne w historii Ziemi”, który wygłosi dr hab. Elena Jagt-Yazykova, profesor UO geolog i paleontolog, doktor habilitowany z dziedziny nauk o Ziemi, profesor Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Europejskiego Centrum Paleontologii przy Uniwersytecie Opolskim.

Zainteresowania naukowe prof. Jagt-Yazykowej to stratygrafia i paleontologia kredowych utworów Dalekiego Wschodu Rosji oraz innych regionów świata, badania nad zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi oraz nad ewolucja˛ i bioróżnorodnością różnych grup fauny mezozoicznej. Elena Jagt-Yazykova jest członkiem rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma naukowego Cretaceous Research (Badania kredowe) oraz uniwersyteckiego czasopisma Fragmenta Naturae. Jest autorem wielu publikacji naukowych i naukowo-popularnych, w tym wydanej w roku 2018 książki „Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia (piątek) 2020 r. o godz. 18 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11.

W programie także zwiedzanie stałej ekspozycji „Paleontologiczne skarby ziemi opolskiej” w nowej aranżacji graficznej.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz