[singlepic id=197 w=240 h=220 float=left]

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do zapoznania się z nową witryną internetową: zbiory.uw.edu.pl , na której prezentujemy zdigitalizowane zabytki ze zbiorów uniwersyteckich. W naszej placówce muzealnej znajduje się kilkadziesiąt tysięcy fotografii (pozytywów i negatywów), archiwaliów i zabytków. Wybrane do pierwszego etapu digitalizacji obiekty stanowią reprezentatywną część kolekcji; należą do nich muzealia najstarsze oraz najcenniejsze przedmioty związane z dziejami Uniwersytetu Warszawskiego, a także unikatowe pamiątki po pracownikach i studentach UW. Niektóre z pokazanych tu obiektów ze względów konserwatorskich nie mogą być na co dzień prezentowane szerokiej publiczności.

 

Projekt „Digitalizacja kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego” jest realizowany w ramach priorytetu „Dziedzictwo kulturowe – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, koordynowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ochrony Zbiorów. Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zakupiono sprzęt fotograficzny i komputerowy, przy którego pomocy zdigitalizowano i zarchiwizowano w bezstratnych formatach 800 obiektów z kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Reprezentatywna część zbiorów Muzeum UW została udostępniona na stronie internetowej.

 

Z myślą o studentach, absolwentach i pracownikach Uniwersytetu Warszawskiego, a także o warszawiakach i wszystkich zainteresowanych dziejami uczelni, chcemy ułatwić dostęp do cennych pamiątek związanych z Uniwersytetem i upowszechnić wiedzę na temat muzealnego zbioru. Ma to dla nas szczególne znaczenie u progu obchodów dwusetnej rocznicy założenia Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Planowana jest kontynuacja projektu i digitalizacja kolejnych materiałów archiwalnych, ikonograficznych i zabytkowych związanych z Uniwersytetem Warszawskim. W przyszłości rozpoczną się także prace nad dokumentacją fotograficzną zabytkowego zespołu budynków uniwersyteckich.

 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

 

[singlepic id=198 w=140 h=120 float=right] [singlepic id=200 w=140 h=120 float=left] [singlepic id=199 w=140 h=120 float=center]

Dodaj komentarz