Projekt „Muzea Uczelniane” narodził się w 2012 roku. Obecnie łączy on ponad dziesięć uniwersyteckich placówek muzealnych. Głównymi celami tego przedsięwzięcia są: rozpropagowanie idei muzeów uczelnianych wśród środowisk akademickich, ochrona uniwersyteckiego dziedzictwa historycznego oraz współpraca szkół wyższych na polu kultury.

5 czerwca 2012 roku odbyło się na Politechnice Warszawskiej pierwsze spotkanie przedstawicieli polskich muzeów uczelnianych. Wzięli w nim udział reprezentanci szkół wyższych z Białegostoku, Gdańska, Gdyni, Krakowa, Poznania oraz Warszawy. Podczas tego spotkania rozmawiano o wspólnych planach na przyszłość, tj. wystawach, konferencjach oraz programach edukacyjnych. Jednym z pierwszych rezultatów podjętych rozmów jest strona internetowa, na której Państwo obecnie gościcie. Udostępnia ona podstawowe informacje na temat działalności muzeów uczelnianych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności.

Kilka razy do roku organizowane są spotkania mające na celu wymianę doświadczeń między przedstawicielami muzeów uczelnianych, omówienie bieżących problemów oraz ustalenie wspólnych kierunków działań.

Miejmy nadzieję, że stała i bliska współpraca pomiędzy muzeami uczelnianymi zaowocuje większą liczbą gości, odwiedzającymi nasze placówki, interesującymi projektami badawczymi oraz nowymi wydawnictwami z zakresu polskiej muzeologii.

 

Do uczestnictwa w programie serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane muzea uniwersyteckie.

Kontakt:

muzeauczelniane@uw.edu.pl

Dodaj komentarz