Dnia 7 stycznia 2019 roku o godz. 17.00 zapraszamy na wykład dra Adama Tyszkiewicza, dyrektora Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pt. O pokrewieństwie Apolla i Asklepiosa, czyli o związkach sztuki i medycyny, który odbędzie się w sali im. L. Paszkiewicza, Collegium Anatomicum, ul. T. Chałubińskiego 5.

Medycyna jest sztuką. Już od tysiącleci obie te dziedziny przenikały się. Czytając tekst przysięgi Hipokratesa już na początku widzimy związki pomiędzy starożytnymi bogami: Przysięgam Apollinowi lekarzowi i Asklepiosowi, i Hygei, i Panakei oraz wszystkim bogom jak też boginiom, biorąc ich za świadków, że wedle swoich sił i osądu przysięgi tej i tej pisemnej umowy dotrzymam […]
Podczas wykładu dowiedzą się Państwo, m.in. jakie sekrety ciała i natury ludzkiej możemy odkryć w znakomitych dziełach sztuki, co łączy majestatyczny kościół Santa Maria della Salute w Wenecji, malarskie wizerunki św. Sebastiana ze strojami z włoskiej komedii dell’arte, oraz na jakie choroby cierpieli znani artyści.

Dodaj komentarz