Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie

z dr. inż. Grzegorzem Jezierskim, fizykiem jądrowym, pomysłodawcą, twórcą i kustoszem Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej, autorem m. in. książki „Energia jądrowa wczoraj i dziś”,  który wygłosi wykład  „O promieniowaniu  rentgenowskim inaczej”

Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Plac Kopernika 11, parter, sala 18

Grzegorz Jezierski aktualnie kieruje Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej, którego był pomysłodawcą i organizatorem. Muzeum to stanowi prawdopodobnie największą tego typu kolekcję lamp na świecie (ponad 1400 eksponatów z całego świata) i działa już ponad 10 lat.  Grzegorz Jezierski ukończył Techniczną Fizykę Jądrową na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku 1972. W przeszłości zajmował się zawodowo wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego w przemyśle oraz techniką jądrową. Jest autorem dwóch książek z tych dziedzin, tj. „Radiografia przemysłowa” oraz „Energia jądrowa wczoraj i dziś”.