Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Uniwersytet Warszawy. Europejskie tradycje uczelniane”, które odbędzie się 25 kwietnia. Tym razem wykład pt. „Stołeczny Stołecznemu”. O wkładzie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w odtworzenie i rozwój Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1915-1939” wygłosi dr hab. prof. UW Adam Redzik. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Jednocześnie dla gości zostanie otwarta tego dnia do godz. 19.00 ekspozycja muzealna.

 

Przed 1918 r. przez pół wieku najważniejszym polskim centrum politycznym, naukowym i kulturalnym był Lwów – czyli stolica kraju koronnego o skomplikowanej nazwie Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatora. Tym samym najprężniej rozwijającym się ośrodkiem nauki polskiej był Uniwersytet Lwowski, jeden z najważniejszych w Monarchii Habsburskiej; uczelnia o potężnym w przeddzień wybuchu Wielkiej Wojny potencjale naukowym i z wizją rozwoju. Gdy w 1915 r. Rosjanie opuścili Warszawę – wraz z rosyjskim uniwersytetem, który przeniesiono do Rostowa nad Donem – postanowiono o odtworzeniu w Warszawie polskiego uniwersytetu. W tym celu przybyło tu wielu uczonych z uniwersytetów galicyjskich, w tym ze Lwowa, którzy uzyskali na tę okazję specjalne urlopy. Wielu z nich nie wróciło już do Lwowa i Krakowa, mało tego – z Galicji przybywali kolejni. O wkładzie stołecznego Uniwersytetu Lwowskiego w tworzenie od 1915 r. stołecznego Uniwersytetu w Warszawie, a potem o rozwoju tego ostatniego będzie mówił dr hab. prof. UW Adam Redzik.

 

Kolejne wykłady/spacery (maj-lipiec):

30.05.2018 – Mgr Adam Tyszkiewicz – Słynni akademicy i ich mogiły na cmentarzach ewangelickich w Warszawie – spacer, spotkanie przy bramie cmentarza, ul. Młynarska 54/58

27.06.2018 – Dr Andrzej Ulmer – Politechnika Warszawska i jej związki z Politechniką Lwowską – spacer, spotkanie przed głównym wejściem Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1

25.07.2018 – Mgr Adam Tyszkiewicz – Dziedzictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Stare Miasto – spacer, spotkanie przed Kościołem św. Anny, Krakowskie Przedmieście 68
Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz