OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH
„OBIEKTY WIEDZY. UCZELNIANE ZBIORY MUZEALNE JAKO NARZĘDZIA EDUKACYJNE”


23-25 PAŹDZIERNIKA 2024, LUBLIN

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych organizuje ogólnopolską konferencję naukową „Obiekty wiedzy. Uczelniane zbiory muzealne jako narzędzia edukacyjne”, która odbędzie się w dniach 23-25 października 2024 roku w Lublinie.

Tematy konferencji:

I. Muzea uczelniane – centra edukacji

1.1 Edukacyjna rola muzeum uczelnianego/ kolekcji – oferta edukacyjna różnych typów muzeów uczelnianych, jej założenia i cele.

1.2 Muzeum uczelniane jako przestrzeń kreatywna dla studentów, aktywne uczestnictwo studentów w projektach muzeów uczelnianych

1.3 Różne typy edukacji muzealnej – artystyczna, muzyczna, historyczna, techniczna, przyrodnicza, medyczna. Lokalne projekty edukacyjne.

1.4 Kolekcja jako punkt wyjścia do działań edukacyjnych. Założenia i cele wystaw edukacyjnych w muzeach uczelnianych.

II. Rola dydaktyczna kolekcji uczelnianych i muzeów w strukturach uczelni.

2.1 Object based learning – w jaki sposób muzea uczelniane prowadzą lub wspierają zajęcia dydaktyczne?

2.2 Zajęcia dla studentów w muzeach uczelnianych – dobre praktyki

2.3 Eksploracja i popularyzacja nauki poprzez obiekty oraz modele dydaktyczne i ich wykorzystanie w dydaktyce

2.4 Wspólne przestrzenie działań między muzeami, archiwami i bibliotekami. Współpraca w zakresie udostępniania zasobu, informacji, opracowania, digitalizacji

III. Inkluzywne uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji i społeczności

3.1. Kolekcje, dane, tradycje, jako zasoby pozwalające budować świadomość akademicką, patriotyzm lokalny, kształtowanie tożsamości

3.2 Badania nad społecznością studencką i profesorską, historią przemieszczania i peregrynacji

3.3 Różnorodność zasobów akademickich (muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych) jako walor i przyczynek do prowadzenia badań i narracji nad rozwojem naukowym i kulturowym środowiska akademickiego.

*****

Format zgłoszeń:

Referat: 10 min.

Komunikat: 5 min.

Poster: zakwalifikowane postery drukują autorzy i przywożą je na konferencję w formie papierowej (format 100 cm x 70 cm)

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny. Termin zgłaszania tematów wystąpień do 16 września 2024 roku.

Mamy nadzieję, że spotkamy się w Lublinie. Podkreślamy, iż SMU pokrywa koszty noclegów (23-25.10.) oraz wyżywienia i nie ponoszą Państwo żadnych opłat rejestracyjnych.

Rozpoczęcie konferencji odbędzie się 23 października o godz. 12.00. Więcej informacji podamy w kolejnych komunikatach.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na konferencję!

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

 

Organizator konferencji: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

Współorganizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Muzeum Politechniki Lubelskiej, Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Zoologiczne UMCS,  Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Komitet organizacyjny:
dr hab. Hubert Kowalski prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
dr Marta Piszczatowska, Uniwersytet Warszawski
dr Marek Bukowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr Joanna Ślaga, Uniwersytet Jagielloński
mgr Marta Szaszkiewicz, Uniwersytet Gdański
dr Magdalena Muskała, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
mgr Agnieszka Wiśniewska, Muzeum Politechniki Lubelskiej
mgr Dariusz Boruch, Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Jacek Chobotow, Muzeum Zoologiczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Agnieszka Bender, Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Honorowy patronat JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Honorowy patronat JM Rektora Politechniki Lubelskiej

Honorowy patronat JM Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Honorowy patronat JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Projekt „Inkluzywne uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społecznością lokalną” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Doskonała Nauka II.