OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH
„OBIEKTY WIEDZY. UCZELNIANE ZBIORY MUZEALNE JAKO NARZĘDZIA EDUKACYJNE”


23-25 PAŹDZIERNIKA 2024, LUBLIN

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych organizuje ogólnopolską konferencję naukową „Obiekty wiedzy. Uczelniane zbiory muzealne jako narzędzia edukacyjne”, która odbędzie się w dniach 23-25 października 2024 roku w Lublinie.

 

Szczegółowa tematyka oraz formularz rejestracyjny zostaną podane w marcu 2024 roku. 

 

Organizator konferencji: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

Współorganizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Muzeum Politechniki Lubelskiej, Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Zoologiczne UMCS,  Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Komitet organizacyjny:
dr hab. Hubert Kowalski prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
dr Marta Piszczatowska, Uniwersytet Warszawski
dr Marek Bukowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr Joanna Ślaga, Uniwersytet Jagielloński
mgr Marta Szaszkiewicz, Uniwersytet Gdański
dr Magdalena Muskała, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
mgr Agnieszka Wiśniewska, Muzeum Politechniki Lubelskiej
mgr Dariusz Boruch, Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Jacek Chobotow, Muzeum Zoologiczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Agnieszka Bender, Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Honorowy patronat JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Honorowy patronat JM Rektora Politechniki Lubelskiej

Honorowy patronat JM Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Projekt „Inkluzywne uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społecznością lokalną” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Doskonała Nauka II.