OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH “INKLUZYWNE UCZELNIE. KOLEKCJE JAKO NARZĘDZIE DO BUDOWANIA RELACJI  ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ”

25-27 PAŹDZIERNIKA 2023, BYDGOSZCZ

 

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych organizuje ogólnopolską konferencję naukową “Inkluzywne uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społecznością lokalną”, która odbędzie się w dniach 25-27 października 2023 roku w Bydgoszczy.

Konferencja zakłada upowszechnianie nauki i dziedzictwa akademickiego, a także zaprezentowanie osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań nad dziejami polskiej nauki, jej wybitnymi twórcami oraz tradycjami akademickimi.  Na konferencji poruszymy tematykę relacji szkół wyższych z najbliższym otoczeniem w rozumieniu społeczności lokalnej, ale także infrastruktury miasta i regionu, założeń architektonicznych  i administracyjnych oraz relacji, które w tym obszarze zachodzą. Drugim tematem naszych obrad będzie szeroko pojmowana kultura studencka oraz jej potencjał w działaniach związanych z zachowaniem i upowszechnianiem wiedzy o szkolnictwie wyższym i jego społeczności.

Tematy konferencji:

Temat I: Uczelnie, ich muzea i kolekcje w relacji z otoczeniem społecznym i administracyjnym miasta i regionu

1.1 Muzea uczelniane jako podmioty promujące dziedzictwo kulturowe uczelni i miasta/regionu

1.2 W jaki sposób muzea uczelniane przyczyniają się do budowania narracji o relacjach uniwersytetu i miasta? Co można poprawić?

1.3 Czynniki wpływające na definiowanie dziedzictwa kulturowego uczelni, dziedzictwa akademickiego. Jak otoczenie i relacje z różnymi partnerami wpływają na definiowanie dziedzictwa kulturowego uczelni.

1.4 Uczelnia  jako ważna część przestrzeni miejskiej. Czy istnieje przestrzeń dla dialogu i obszar współpracy uczelni z innymi podmiotami w tym zakresie?

1.5 Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta i zaangażowanie w debatę publiczną. Możliwości i ograniczenia.

 

Temat II: Kultura studencka jako element dziedzictwa akademickiego.

2.1 Dorobek klubów studenckich. Miejsca, ludzie i działania. Obszary: teatr, kabaret, muzyka, piosenka, poezja, literatura, fotografia, film, folklor, sztuka, inne.

2.2 Studencka animacja kulturalna – niedoceniana rola w upowszechnianiu kultury w przestrzeni miejskiej i na „prowincji”.

2.3 Życiorysy niezwykłe. Od studenta-amatora do artysty-zawodowca.

2.4 Rola polityki władz państwowych i uczelnianych w zachowaniu akademickiego dziedzictwa kulturalnego.

2.5 Dokumentacja działalności studenckiej w kulturze. Spuścizna w zbiorach uczelnianych: problemy z gromadzeniem, opracowaniem i zachowaniem.

2.6 Rola i znaczenie relacji ustnych twórców i świadków w zachowaniu dziedzictwa akademickiego.

2.7 Prezentacja i upowszechnianie osiągnięć kultury studenckiej.

2.8 Kultura studencka dziś. Dokumentowanie, upowszechnianie.

Format zgłoszeń:

Referat: 15 min.
Komunikat: 5 min.
Poster: zakwalifikowane postery drukują autorzy i przywożą je na konferencję w formie papierowej

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny. Termin zgłaszania tematów wystąpień do 6 października 2023 roku. 

Mamy nadzieję, że spotkamy się w Bydgoszczy. Podkreślamy, iż SMU pokrywa koszty noclegów (25-27.10.) oraz wyżywienia i nie ponoszą Państwo żadnych opłat rejestracyjnych.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na konferencję!

 

PLAKAT

PROGRAM

MAPA

 

SPRAWOZDANIE 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

 

Organizator konferencji: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

Współorganizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

 

Honorowy patronat JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Honorowy patronat JM Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Honorowy patronat JM Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Hubert Kowalski prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
dr Marta Piszczatowska, Uniwersytet Warszawski
dr Marek Bukowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
mgr Joanna Ślaga, Uniwersytet Jagielloński
mgr Marta Szaszkiewicz, Uniwersytet Gdański
dr Magdalena Muskała, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr Aldona Chlewicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
mgr Joanna Gurgul, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr Aleksandra Jankowska, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
mgr Marta Rosenthal-Sikora, Muzeum Fotografii w Bydgoszczy

 

Projekt „Inkluzywne uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społecznością lokalną” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Doskonała Nauka II.