Otwarcie Muzeum Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Dnia 27 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Uniwersyteckiego.
Jego Magnificencja Rektora UKW prof. dr hab. Jacek Woźny przywitał gości. Jako pierwsza zabrała głos dr Aldona Chlewicka-Mączyńska Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, w której strukturze, w ramach Oddziału Zbiorów Muzealnych utworzono Muzeum. Opowiedziała o tworzeniu, jednostki, zbiorach i planach na najbliższe lata. Następnie, dr Monika Opioła-Cegiełka, członek Zespołu ds. Organizacji Muzeum omówiła i zaprezentowała wystawę “Wolność wolnych ludzi. 1980-1989 dekada na bydgoskiej WSP”. Kolejno również miały miejsce wystąpienia okolicznościowe: włodarzy miasta i regionu, przedstawicieli władz samorządowych oraz muzealników. Nie zabrakło przyjaciół oraz dawnych współpracowników Uniwersytetu. Padły deklaracje, m.in. przekazania nowych dokumentów i obiektów do Muzeum.
Zebrani goście zwiedzali następnie wystawę pt. “Cztery uczelnie-jedna historia” poświęconą historii uczelni. Na II piętrze, w przestrzeni wydzielonej na potrzeby Muzeum nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Dokonali tego JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny, Prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych dr hab. Hubert Kowalski, przedstawicielka Rady Uczelni, absolwentka WSP oraz Radna Rady Miasta Bydgoszczy mgr Elżbieta Rusielewicz, przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów UKW – mgr Jerzy Serwiński oraz Dyrektor Biblioteki oraz Muzeum – dr Aldona Chlewicka-Mączyńska.
Gratulujemy!!!
Fot. Muzeum Uniwersyteckie

Dodaj komentarz