Otwarcie wystawy „Pierwsi wśród równych” w Muzeum SGGW – relacja

W Muzeum SGGW odbył się wernisaż wystawy „Pierwsi wśród równych”, poświęconej udziałowi środowiska akademickiego SGGW w walkach o niepodległość w latach 1918-1921. Wystawa została zorganizowana w ramach uczelnianych obchodów stulecia niepodległości, jako część ogólnopolskich uroczystości, odbywających się pod patronatem Programu Niepodległa.

Scenariusz wystawy powstał w oparciu o opracowania historyczne autorstwa prof. dr hab. Sławomira Podlaskiego, profesora Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW. Autorką scenariusza wystawy jest Kustosz Muzeum SGGW Karolina Grobelska.
Otwarcia wystawy dokonał Jego Magnificencja Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Uroczystość zaszczycili również rektorzy poprzednich kadencji: prof. dr hab. Jan Górecki, rektor w latach 1990-1996 oraz prof. dr hab. Tomasz Borecki, rektor w latach 2002-2008. Wśród gości obecni byli także: prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii oraz prof. dr hab. Henryk Żybura, Dziekan Wydziału Leśnego.
Wydziały te, jako najstarsze wydziały uczelni utworzone w 1918 roku, objęły honorowym patronatem wydarzenia organizowane w Muzeum SGGW w tym szczególnym roku akademickim.
Społeczność akademicką licznie reprezentowali członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, pracownicy i studenci poszczególnych wydziałów oraz goście z instytucji współpracujących z Uczelnią.
Szczególnym zaszczytem była obecność na wystawie prof. dr hab. Leszka Żukowskiego, emerytowanego profesora Wydziału Technologii Drewna SGGW, uczestnika Powstania Warszawskiego, Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz członka Komitetu Narodowego Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przy Prezydencie RP.
Rektor SGGW prof. Bielawski w wystąpieniu otwierającym wystawę podkreślił rolę i znaczenie środowiska akademickiego w walkach o niepodległość: wojnie polsko-bolszewickiej, obronie Lwowa oraz trzech Powstaniach Śląskich. Nawiązał także do historii 36 Pułku Legii Akademickiej, utworzonego z młodzieży czterech warszawskich uczelni, w tym również Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Z satysfakcją zauważył, że w szeregach walczących o niepodległość znajdowali się studenci ówczesnego Wydziału Rolniczego oraz Wydziału Leśnego. Podkreślił, że ważnym międzypokoleniowym symbolem tradycji jest czapka studencka SGGW obecna podczas uroczystości na głowach najmłodszego pokolenia studentów WRiB i WL. Czapki te w okresie walk były elementem umundurowania studentów-żołnierzy.
Prezentacji wystawy dokonał prof. Sławomir Podlaski, który zwrócił uwagę, że dużą rolę w formowaniu oddziałów kawalerii Wojska Polskiego odegrało środowisko ziemiańskie, spośród którego wywodziło się wielu studentów przedwojennego Wydziału Rolniczego. Zauważył też, że studenci SGGW tuż po wojnie polsko-bolszewickiej poszli walczyć w Powstaniach Śląskich, tworząc tym samym kierownictwo powstania i zalążek przyszłych oddziałów specjalnych.
Wystawa powstała w oparciu o materiały archiwalne ze zbiorów Archiwum Centralnego SGGW, na podstawie których ustalono noty biograficzne studentów uczestniczących w walkach. Obiekty na wystawę wypożyczyło Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Materiały udostępniły również liczne biblioteki cyfrowe. Część prezentowanych obiektów pochodzi ze zbiorów prywatnych: Pana Michała Ossowskiego, Pani Anny Komorowskiej, Pana prof. Jana Tropiło oraz Pana Andrzeja Wasia i Pana Józefa Rzewuskiego.

Zapraszamy do obejrzenia relacji: PIERWSI WŚRÓD RÓWNYCH

 

Dodaj komentarz