Muzeum Uniwersytetu Opolskiego  oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie

z dr hab. Adrianą Dawid, prof. UO, historykiem, badaczką dziejów najnowszych Śląska, która wygłosi wykład na temat „Pamięć o powstańcach śląskich i plebiscycie”

Spotkanie odbędzie się 4 października (poniedziałek) 2021 roku, o godz. 16.30  w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11.

Dr hab. Adriana Dawid, prof. UO –  profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Badaczka dziejów Śląska ze szczególnym uwzględnieniem losów mniejszości narodowych żyjących w tym regionie w XIX I XX wieku. Popularyzatorka wiedzy o przeszłości Górnego Śląska, współpracuje z lokalnymi mediami i instytucjami kultury i oświaty. Autorka ponad stu prac naukowych oraz popularnonaukowych, w tym kilku monografii. Ostatnia z 2020 r.  „Niepolskie Opolskie. Władze polityczne i administracyjne oraz aparat bezpieczeństwa wobec proniemieckich postaw mieszkańców województwa opolskiego 1950-1956”, (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego) ss. 630, w oparciu o dokumenty aparatu władzy i bezpieczeństwa  opisuje metody działań państwa polskiego wobec postaw proniemieckich Ślązaków, szczególnie mocno akcentując zróżnicowanie działań aparatu propagandy i policji politycznej zarządzanej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Szczególny akcent w  dorobku profesor Adriany Dawid stanowią opracowania wspomnień. W 2020 roku ukazała się pod jej redakcją książka  „Górnoślązacy 1945-1946. Historia jednej rodziny/Oberschlesier 1945-1946. Die Geschichte einer Familie”. Pamiętnik mieszkanki Lędzin dokumentujący losy jej bliskich u kresu wojny i po jej zakończeniu. Ta garść poruszających i niestety drastycznych wspomnień przełamuje tabu milczenia wokół losów  śląskich Niemców, którzy zdecydowali się pozostać w miejscu urodzenia swoich przodków, stykając się z nową powojenną rzeczywistością kształtowaną przez Armię Czerwoną. Adriana Dawid należy do historyków „odważnych” przełamujących bariery milczenia wywołane strachem i brakiem zrozumienia dla mniejszości narodowych zwłaszcza z „piętnem” niemieckiego pochodzenia. Autorka znana jest również z redakcji prac z zakresu historii społecznej oraz ważnych dla  Śląska jak: Wizje niepodległości Polski w XX wieku: historia – pamięć – edukacja : zbiór studiów , Opole 2018;  Między mitem a rzeczywistością: Kresy Wschodnie w XIX i XX wieku , Opole 2017;  Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku , Warszawa 2016;  Opolanie znani i nieznani. Cz. 4, Okres międzywojenny, Opole 2016.