Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od początków swego istnienia pokłada wielkie nadzieje w młodzieży, w jej należyte wychowanie oraz edukację,

nie szczędząc trudów i wysiłków, aby dać najlepsze ku temu dowody. To dlatego tak bardzo istotne w kształceniu stało się zaszczepianie w sercach i umysłach niezłomnych wartości i wzorcowych postaw, które znajdują przełożenie zarówno na gruncie zawodowym, jak i w czynach społecznych i obywatelskich. Sama zaś edukacja nigdy nie ograniczała się tylko i wyłącznie do ćwiczeń nad intelektem. Jednakowoż tradycje i historia Uczelni pokazują, że równie ważna jest sprawność fizyczna i podtrzymywanie kultury duchowej. Wobec czego Uczelni oraz jej władzom bliskie stały się idee związane z Parafiadą Dzieci i Młodzieży, która od wielu lat gości na Kampusie Ursynowskim w okresie wakacyjnym.

Więcej informacji na stronie: Parafiada w SGGW – Muzeum SGGW