Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Archiwum Państwowe w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego,

Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie z dr Aleksandrą Starczewską-Wojnar – historykiem – archiwistą, regionalistą i dydaktykiem, kierownikiem Oddziału Informacji i Udostępniania Archiwum Państwowego w Opolu.

Dr Starczewska-Wojnar wygłosi wykład na temat „Pieczęcie gmin wiejskich Rejencji Opolskiej w latach 1816 – 1933”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 5 grudnia 2022 roku o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius, Plac Kopernika.

***

Aleksandra Starczewska-Wojnar – doktor nauk humanistycznych, historyk-archiwista, regionalista i dydaktyk. Prowadzi prace badawcze z historii społecznej oraz funkcjonowania gmin wiejskich rejencji opolskiej w XIX i XX wieku. Jest autorką licznych artykułów dotyczących historii regionu oraz współautorką książek: Lista żydowska – jeszcze jedno świadectwo Holokaustu (2014); „Ty bestya! Ty kamelo!”Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938): Wypisy źródłowe z akt sadów rozjemczych powiatu strzeleckiego przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu (2015) oraz „Przeczytano, przyjęto, podpisano”. Polskie protokoły sądów rozjemczych w powiecie strzeleckim w XIX wieku. Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu (2017). Na szczególną uwagę zasługuje wydana w 2020 roku monografia Aleksandry Starczewskiej-Wojnar Odciśnięta pamięć wspólnoty. Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gmin wiejskich na przykładzie zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816-1933. Problematyka sfragistyki wiejskiej przedstawiona została przez autorkę w kontekście prawno-ustrojowym, kulturowym i społecznym wsi śląskiej XVIII – XX wieku.

Aleksandra Starczewska-Wojnar kieruje Oddziałem Udostępniania i Informacji Archiwum Państwowego w Opolu i od lat popularyzuje źródła archiwalne w badaniach historycznych. Jest współautorką strony internetowej Powstańcy Śląscy, która w 2019 roku uzyskała miano Wydarzenia Historycznego Roku w kategorii „Edukacja i multimedia” w plebiscycie organizowanym przez Muzeum Historii Polski.