Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na wystawę czasową „Pionierki, Badaczki, Liderki. Kobiety gdańskiej nauki”.

Wystawa plenerowa poświęcona sylwetkom wybitnych

badaczek, prekursorek i liderek związanych z Uczelniami Fahrenheita (Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Politechniką Gdańską), które inspirowały i inspirują kolejne pokolenia kobiet.

Data: 5 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.
Miejsce: przed kościołem św. Katarzyny w Gdańsku

Organizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Nauki Gdańskiej – Oddział Muzeum Gdańska
Patronat: Uczelnie Fahrenheita
Współpraca: MINDtheGEPs

Autorki tekstów i koncepcji wystawy:
Dr Ewa Bojaruniec- Król (MG)
Monika Głowińska (MG)
Magdalena Jaszcza (UG)
Dr Anna Lepacka (PG)
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska (UG)
Prof. dr hab. Beata Możejko (UG)
Magdalena Nieczuja-Goniszewska (UG)
Marta Szaszkiewicz (UG)
Barbara Ząbczyk-Chmielewska (PG)

Współpraca: dr n. med. Marek Bukowski (GUMed)
Redakcja językowa: Magdalena Nieczuja-Goniszewska (UG)
Tłumaczenie na język angielski: Dorota Powirska (MG)
Projekt graficzny: Alan Stocki (UG)