Wystawa
„Pod znakiem Wenus. Rzeźba i relief starożytnej Grecji i Rzymu”

20 kwietnia 2018 – 15 lutego 2019

Sala pod Filarem
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

Organizator wystawy:
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Koncepcja wystawy i nadzór naukowy:
dr Agata Kubala

Kuratorzy wystawy:
dr Agata Kubala
mgr Urszula Bończuk-Dawidziuk

Na wystawie są prezentowane obiekty ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego uzupełnione zabytkami użyczonymi ze zbiorów:
Muzeum Narodowego w Krakowie / Muzeum Książąt Czartoryskich,
Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie
i Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Tekst promocyjny (Urszula Bończuk-Dawidziuk):

Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu od stuleci cieszy się zainteresowaniem. W XIX w. na Uniwersytecie Wrocławskim również gromadzono odlewy gipsowe dzieł antycznych, które służyły jako pomoce naukowe podczas zajęć z filologii i archeologii klasycznej; wykorzystywali je także artyści do studiów nad formą.

Zachowana do dzisiaj część tej kolekcji pokazuje skalę i różnorodność obiektów sprowadzanych do Wrocławia z formierni w Berlinie, Rzymie czy Paryżu. Znamienne, że twórcy kolekcji (dyrektorzy muzeum przy uniwersytecie) dbali o szeroki zakres tematyczny i formalny zbioru sprowadzając kopie dzieł najbardziej wartościowych w historii sztuki. Na ich podstawie analizowano rozwój techniki przedstawiania postaci i rozwiązań formalnych.

Wystawa została podzielona na dwie główne części: sztukę grecką i rzymską. W obrębie sztuki greckiej pokazano kopię jednego z dzieł epoki archaicznej (metopę ze świątyni C w Selinuncie z przedstawieniem Perseusza zabijającego Meduzę), a także liczne przykłady sztuki okresu klasycznego (np. rzeźbę Apoksjomenosa) i hellenistycznego (np. figurę Dziewczynki z gołębiem). Sztukę rzymską pokazano m.in. za pośrednictwem odlewu monumentalnego reliefu z przedstawieniem Tellus będącego fragmentem Ołtarza Pokoju (Ara Pacis Augustae). Pojedyncze obiekty reprezentują na wystawie sztukę minojską (Ryton sportowy) i etruską (lustro ręczne).

Kopie ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego uzupełniono na wystawie o oryginały antyczne ze zbiorów Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie. Pierwsze użyczyło zabytków sepulkralnych (rzymski ołtarzyk i sarkofag), drugie zaś posągów i głów, w tym okazałą marmurową rzeźbę Wenus z początku I w. n.e.

Rzymska bogini piękna i miłości, formalnie wzorowana na greckiej Afrodycie epoki hellenistycznej była chętnie wykonywana w okresie Cesarstwa rzymskiego z uwagi na dekoracyjny charakter przedstawienia, a także legendę: uchodziła za pramatkę rodu Julijskiego (Venus Genetrix).

Przy okazji wystawy został przygotowany dwujęzyczny (polsko-angielski) katalog zbiorów odlewów gipsowych sztuki greckiej i rzymskiej Uniwersytetu Wrocławskiego:
Agata Kubala, Urszula Bończuk-Dawidziuk: Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu. Katalog odlewów gipsowych ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego / The Art of Ancient Greece and Rome. The Catalogue of plaster casts in the University of Wrocław collection, Wrocław 2018 (Oficyna Wydawnicza ATUT).

 

Dodaj komentarz