Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Biblioteką Uniwersytecką zapraszają na cykl spotów “Potocki, czyli kto? W 200. rocznicę śmierci o Stanisławie Kostce Potockim na UW”.

14 września 2021 przypada 200. rocznica śmierci Stanisława Kostki Potockiego, ministra Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, współtwórcy Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, polityka, kolekcjonera, badacza, pisarza, postaci niezwykle ważnej dla naszej Uczelni i szerzej – dla kultury polskiej.

Biblioteka Uniwersytecka we współpracy z Muzeum UW przypomina co Uniwersytet Warszawski zawdzięcza Potockiemu.

Cykl spotów emitowanych od 14 września 2021 roku pokrótce przedstawia najważniejsze z punktu widzenia UW pola działalności Potockiego, a także rzuca światło na jego wszechstronność w kontekście rozmaitych ról pełnionych w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym.

Termin: wrzesień-grudzień 2021

Opatrzone kuratorskim komentarzem pokazy w Gabinecie Rycin BUW przybliżą zainteresowanym wybrane obiekty z kolekcji zgromadzonej przez Potockiego, podarowanej następnie Uniwersytetowi.

Natomiast wystawa Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego – Gmach Pomuzealny – uniwersytecka świątynia sztuki. Od wizji Stanisława Kostki Potockiego do powstania Wydziału Historii, przedstawi wkład Potockiego w wypracowanie koncepcji nauczania sztuk pięknych na akademickim poziomie oraz jego wizję estetyczną i funkcjonalną gmachu, służącego celom dydaktycznym oraz prezentacji kolekcji rzeźb, malarstwa i architektury.

Cykl spotów filmowych publikowanych w SM UW, BUW i Muzeum:

14 września: Potocki, czyli kto?
Kolejne części:
28 września: Stanisław Kostka Potocki – esteta z wizją Gmachu Sztuk
12 października: Stanisław Kostka Potocki – współtwórca Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego i twórca Gabinetu Rycin
26 października: Stanisław Kostka Potocki – autor koncepcji uniwersyteckiego Gabinetu Rycin jako kolekcji o charakterze dydaktycznym i edukacyjnym
4 listopada: Stanisław Kostka Potocki – kolekcjoner
23 listopada: Potocki, postać współczesna?

Wystawa planszowa Gmach Pomuzealny – uniwersytecka świątynia sztuki. Od wizji Stanisława Kostki Potockiego do powstania Wydziału Historii

12 października: wernisaż w Gmachu Dawnej Biblioteki
22 października: otwarcie plenerowej części wystawy
19 listopada: finisaż

Więcej informacji wkrótce na stronie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Pokazy Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej
Okazją do zapoznania się z oryginalnymi dziełami sztuki autorstwa m.in. Albrechta Dürera, Andrea Mantegni, Rembrandta van Rijn, zgromadzonymi przez Potockiego, a następnie przekazanymi Uniwersytetowi, będą cztery spotkania w Gabinecie Rycin BUW.
4, 25 listopada: Kolekcja Stanisława Kostki Potockiego. Grafika.
18 listopada, 9 grudnia: Kolekcja Stanisława Potockiego. Rysunek.

Więcej informacji na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej