Muzeum Historii WUM udostępniło nową stronę internetową, na której w przystępny sposób prezentowana jest wiedza z zakresu anatomii prawidłowej, patologicznej i medycyny sądowej.

Pod adresem www.teatranatomiczny.wum.edu.pl można poznać historię nauki o ciele człowieka, prześledzić życiorysy i dokonania wybitnych anatomów, dotrzeć do literatury tematu, w tym najsłynniejszych atlasów anatomicznych.
Chcecie dowidzieć się, kiedy powstały i do czego służyły teatry anatomiczne, jak ciało ludzkie inspirowało wielkich artystów oraz jak wyglądał rozwój wspomnianych dziedzin medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym? Zapraszamy  do korzystania z nowej witryny Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Projekt „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI w.” dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.