Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego “Kultura w sieci”, finansowanego ze środków MKIDN.

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych wraz z Muzeum UW

otrzymała dofinansowanie na projekt: „Otwarty Kampus”.

Kultura w sieci spotkała się z ogromnym, największym w historii programów dotacyjnych NCK, zainteresowaniem: do programu zgłoszono łącznie 5 948 wniosków na łączną kwotę przeszło 471 mln zł. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 1 182 zwycięskie projekty. Już w maju rozpoczniemy etap zawierania umów i uruchomimy pierwsze wypłaty dotacji. 60 000 000 zł trafi do beneficjentów w całym kraju na wsparcie i rozwój działalności kulturalnej i artystycznej w sieci czasie epidemii koronawirusa. Wszystkie efekty działań dostępne będą za darmo w Internecie.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.