Samodzielna Pracownia i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB otrzymały dofinansowanie projektu pt. “Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego.

Dziedzictwo medyczne w Białymstoku” w wysokości 85 000 zł (całkowita wartość 95 000 zł). Projekt realizowany będzie w ramach programu MNiSW “Społeczna Odpowiedzialność Nauki” w 2020 roku. Głównym celem jest popularyzacja wiedzy o akademickim dziedzictwie medycznym w Białymstoku. W ramach projektu powstanie m.in. multimedialna wystawa i baza wiedzy o absolwentach UMB, plenerowa wystawa z okazji 70-lecia UMB, seria wykładów popularno-naukowych o dziedzictwie akademickim. Projekt będzie realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych, pod patronatem JM Rektora UMB prof. dr hab. Adama Jacka Krętowskiego.