Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na promocję książek:
Antoni Maziarz, O. Klemens Dąbrowski (1875-1953). Pierwszy polski benedyktyn

doby pokasacyjnej.
Mariusz Patelski, „Czujni strażnicy demokracji” ludowej. Urząd cenzury w województwie opolskim (1950-1990).
Franciszek Koenig, Budownictwo organowe na Górnym Śląsku od połowy XIX w. do roku 1945.

Moderatorem spotkania będzie ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO.
Promocja będzie połączona z immatrykulacją studentów kierunków: historia, historia i teraźniejszość 40+, muzykologia.
Zapraszamy 10 grudnia (wtorek) 2019 r., na godz. 15.15 do Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11.

***

Ks. dr Franciszek Koenig, absolwent teologii w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W 1991 r. magisterium na PAT
w Krakowie; licencjat na ATK w Warszawie; 2000 r. doktorat z teologii biblijnej na Uniwersytecie Opolskim; 2004 r. absolwent muzykologii na KUL w zakresie instrumentologii. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz monografii: Odnowa praktyki „lectio divina”, Opole 2003; Organy katedry gliwickiej, Gliwice 2008. Od roku 2011 adiunkt w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego na WT UO w Opolu. Zainteresowania naukowe: budownictwo organowe na Śląsku, muzyka kościelna, prawodawstwo muzyczno-liturgiczne. Stypendysta w Wyższej Szkole Muzyki Kościelnej i Pedagogiki Muzycznej w Regensburgu.

Dr Mariusz Patelski, historyk, absolwent WSP w Opolu (1991 r.). Od 1993 r. pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Autor książek: Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski. Żołnierz i dyplomata; Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980-1990; Protesty czerwcowe 1976 r. w województwie opolskim; “Czujni strażnicy demokracji” ludowej. Urząd cenzury w województwie opolskim 1950-1990; Redaktor pamiętników gen. Tadeusza Rozwadowskiego Wspomnienia Wielkiej Wojny. W swoim dorobku posiada liczne artykuły naukowe, publikowane m.in. w paryskich „Zeszytach Historycznych”, „Dziejach Najnowszych”, „Sobótce”, „Studiach Śląskich” i w „Arcanach”.

Dr Antoni Maziarz, absolwent Instytutu Historii UO (1997 r.), uczeń prof. Włodzimierza Kaczorowskiego. W ramach badań nad dziejami najnowszymi podejmuje m.in. tematy związane z dziejami monastycyzmu (żeńskie zgromadzenia zakonne, zakony kontemplacyjne, głównie benedyktyni). Jest autorem m.in. monografii: Śląskie samarytanki. Opieka zdrowotna rodzimych żeńskich zgromadzeń na Śląsku w latach 1842-1914, Warszawa 2009; edycji tekstu źródłowego, sześciu książek redagowanych i kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych. Angażuje się też w działalność organizacyjną – pełnił funkcje zastępcy dyrektora ds. dydaktyki w IH UO, prodziekana WNS UO, obecnie jest koordynatorem kierunków.

Dodaj komentarz