Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Historii zapraszają na otwarcie wystawy „Przeszłość Byczyny monetami pisana”

W programie wystąpienie:

dr Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego pt.: „Historia Byczyny monetami pisana” oraz dr Barbary Butent-Stefaniak z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, która opowie o “Monetach  z cmentarzyska w Byczynie, pow. Kluczbork”

Spotkanie odbędzie się  24 marca (czwartek) 2022 r. o godz.17.00  w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego,  Pl. Kopernika 11, pok.18

Dr Magdalena Przysiężna-Pizarska
Archeolog, biolog sądowy, od 22 lat wykładowca akademicki w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się na obrzędach związanych z pochówkiem w pradziejach i okresie wczesnego średniowiecza. Prowadzi badania archeologiczne na terenie Polski, na Sycylii i Ukrainie. Jest autorką publikacji związanych z okresem wczesnego średniowiecza.

dr Barbara Butent-Stefaniak – archeolog i numizmatyk, starszy kustosz Działu Numizmatycznego Muzeum Książąt Lubomirskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Specjalizacja: monety wczesnośredniowieczne, skarby wczesnośredniowieczne, monety i medale obce.

Monety zostały odkryte podczas badań archeologicznych, przeprowadzonych na terenie cmentarzyska w Byczynie w latach 2009 – 2014 przez dr Magdalenę Przysiężną—Pizarską z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Wszystkie zostały poddane konserwacji w Pracowni Konserwatorskiej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Monety z Byczyny stanowią kolekcję zróżnicowaną zarówno pod względem chronologicznym (od XIV do  XIX w.), jak i geograficznym, czyli zostały wybite w różnych krajach. Prawie wszystkie egzemplarze reprezentują nominały najniższe z będących w obiegu w poszczególnych okresach, a więc są to wyłącznie monety drobne i zdawkowe, takie jak denary, halerze, fenigi czy szelągi.

Ekspozycję  można oglądać w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego do 30 kwietnia 2022 roku.