Rezolucja podjęta przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych na Międzynarodowej Konferencji „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki – Academic heritage for the future of science”.

Muzea Uniwersyteckie, mając świadomość swego miejsca w kulturze i nauce biorą odpowiedzialność za zachowanie, opracowanie i prezentowanie treści związanych z dziedzictwem i tradycją uczelnianą. Towarzysząca im świadomość i odpowiedzialność przyczyniają się do tworzenia swoistych szlaków kulturowych, uwzględniających najlepiej pojętą lokalność, naszą różnorodność kulturową, a jednocześnie bardzo głębokie zanurzenie w europejskiej humanistycznej wspólnocie opartej na uniwersalności wiedzy.

Muzea uczelniane starają się przedstawić społeczeństwu, w tym szczególnie środowisku uczelnianemu [pracownikom i studentom] oraz grupom wchodzącym w interakcję z Muzeum, dorobek myśli intelektualnej i pracy ludzkiej oraz potęgę i piękno nauki. Jednocześnie, szczególnie w kontekście dramatu i okropności wojny w Ukrainie, oraz zagrożenia nieodwracalnymi stratami jakie ona ze sobą niesie, tak jeśli chodzi o życie ludzkie jak i budynki, zgromadzone w nich przedmioty związane z uniwersytetami, przedstawiciele muzeów uczelnianych zdają sobie sprawę, że stanęliśmy wobec konieczności bardzo intensywnej pracy nad  zabezpieczaniem, zachowywaniem, i przygotowaniem nawet potencjalnych katalogów strat.

Mając świadomość waloru przeszłości i wymogów teraźniejszości budujemy przyszłość, w drodze każdej z podejmowanych indywidualnie czy środowiskowo decyzji. To przyszłość kolejnych pokoleń, w tym naszych dzieci i wnuków, które za kilkanaście lat przekroczą progi uniwersytetów i będą miały szansę wykorzystania dziedzictwa, które zgromadziliśmy. Kolekcje zgromadzone w uniwersytetach, stanowiące unikalny i niezwykle cenny zasób wymagających najwyższej uwagi i troski, przechowywane tak w muzeach jak i w formie rozproszonej służyć powinny edukacji studentów oraz badaniom naukowym.

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych winno być partnerem koordynującym działalność lub mediującym w dyskusjach podmiotów zainteresowanych ochroną i upowszechnieniem tego dziedzictwa.
Warszawa, 29 kwietnia 2022

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI “DZIEDZICTWO AKADEMICKIE DLA PRZYSZŁOŚCI NAUKI – ACADEMIC HERITAGE FOR THE FUTURE OF SCIENCE”, WARSZAWA, 26-29 KWIETNIA 2022.