Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na nową wystawę, której tematyka dotyczy całej społeczności akademickiej. Wystawa będzie poświęcona rzeczom,

zarówno zabytkom, jak i przedmiotom codziennego użytku, które znajdują się w gabinetach pracowniczych, salach wykładowych i magazynach Uniwersytetu Wrocławskiego. Na wybranych przykładach opowiemy historie, które są związane z tymi rzeczami.
Wystawą tą pragniemy zwrócić uwagę na te – często niepozorne, ale bardzo wartościowe pod względem historycznym – przedmioty i wzbudzić Państwa ciekawość dla tego typu rzeczy przechowywanych być może także i u Państwa w jednostkach. Pragniemy zarazem wzbudzić czujność w procesie zachowania ich dla przyszłych pokoleń.
Zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy we wtorek 2 lipca 2024 roku w Oratorium Marianum o godz. 14.00.
Wstęp wolny.

O wystawie:
„RZECZY MÓWIĄ. UNIWERSYTECKIE HISTORIE OPOWIEDZIANE PRZEDMIOTAMI”
Uniwersytet Wrocławski to najstarsza uczelnia wyższa we Wrocławiu. W swojej ponad 320-letniej historii zgromadziła bogate dziedzictwo materialne, z którym na co dzień obcują osoby pracujące i studiujące na Uniwersytecie. Są to zarówno zabytki sztuki i techniki, pomoce naukowe i dydaktyczne, jak i zwykłe przedmioty codziennego użytku. Przechowywane w gabinetach pracowników, salach wykładowych i magazynach są świadectwem wielopokoleniowej dbałości o pamięć wspólnoty akademickiej i jej dorobek naukowy. Towarzyszące tym rzeczom historie przenoszą w miniony czas ukazując ścisły związek akademików z otaczającymi ich przedmiotami.
Z tych opowieści narodziła się wystawa. Jej celem jest wzbudzenie świadomości wartości rzeczy i potrzeby ich zachowania dla przyszłych pokoleń. Przedmioty jako świadectwa historyczne mogą odegrać rolę więziotwórczą dla całej wspólnoty akademickiej.
Koncepcja wystawy:
dr Urszula Bończuk-Dawidziuk
Kuratorki wystawy:
Urszula Bończuk-Dawidziuk
Urszula Rozpara