Seminarium „Muzealizacja szczątków ludzkich. Praktyczne i etyczne aspekty gromadzenia i ewidencjonowania szczątków ludzkich w muzeach”.

Zapraszamy do udziału w zorganizowanym wspólnie przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych seminarium pt. „Muzealizacja szczątków ludzkich. Praktyczne i etyczne aspekty gromadzenia i ewidencjonowania szczątków ludzkich w muzeach”, które odbędzie się online w dniach 27–28.10.2021 roku.
W wielu muzeach gromadzone są szczątki ludzkie o różnym charakterze – od relikwii po pamiątkowe pukle włosów. Instytucje opiekujące się nimi mierzą się z wątpliwościami natury prawnej i etycznej, a z braku jednolitej wykładni stosowane przez nie procedury znacznie różnią się w poszczególnych instytucjach. W odwołaniu do doświadczeń krajowych oraz innych państw europejskich Instytut chciałby zainicjować dyskusję nad potrzebą opracowania dobrych praktyk dotyczących postępowania ze szczątkami ludzkimi w muzeach.
W seminarium wezmą udział przedstawiciele muzeów archeologicznych, uczelnianych, martyrologicznych i kościelnych – mierzących się z problemem gromadzenia i ewidencjonowania szczątków ludzkich – oraz przedstawiciele świata nauki, którzy zaprezentują perspektywę naukowo-badawczą.

Zapisy na seminarium prowadzone są pod adresem: sekretarz.muzeauczelniane@gmail.com.

Liczba miejsc jest ograniczona.

PROGRAM