Dnia 28 listopada o godzinie 11.00 zapraszamy na sesję naukową pod Honorowym Patronatem J.M. Rektora prof. Mirosława Wielgosia, poświęconą pamięci Profesora Andrzeja Trzebskiego wybitnego uczonego. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A (poziom – 1).

Andrzej Trzebski – sympozjum

 

Dodaj komentarz